XII-STD Rank Holders

ST. JOSEPH’S HIGHER SECONDARY SCHOOL,

MANJAKUPPAM, CUDDALORE – 607 001

ROLL OF HONOUR

XII – STD

YEAR APPEARED PASSED TOP SCORER TOTAL PERCENTAGE
1979-1980 137 135 R. Lakshmi Narasimhan 1048 86%
1980-1981 78 69 K. Balasubramanian 1030 88%
1981-1982 98 86 S. Chinniappan 1186 87.70%
1982-1983 101 94 V.R.Sivakumar 1074 93%
1983-1984 167 158 V.Balamurugan & R.Perumalsamy 1098 95%
1984-1985 157 148 C.L.Sundararajan 1121 94%
1985-1986 168 168 V.M. Chinnikrishnan 1128 100%
1986-1987 184 182 R. Jayakumar 1129 99%
1987-1988 202 202 V.M. Sathiskrishnan 1136 100%
1988-1989 196 194 V. Boobalan 1130 99%
1989-1990 260 258 M.C.Ravisubramanian 1110 99%
1990-1991 253 250 R. Ram Mohan 1112 99%
1991-1992 297 276 H. Krisha 1093 93%
1992-1993 353 310 R. Hariprasad 1121 88%
1993-1994 372 362 K. Sudhar 1109 97%
1994-1995 355 343 V. Balaji 1125 97%
1994-1995 D. Srinivasan (E.M.R) (Subject Teacher R. Srinivasn) 596/600 State First
1995-1996 407 359 P. Rajini sankar 1115 88%
1996-1997 395 391 N. Sriram 1137 99%
1997-1998 446 438 K. Dheeban Chakravarthy 1139 98%
1998-1999 452 445 R. Balasubramaniyan 1153 99%
1990-2000 473 458 J. Karthikeyan 1135 97%
2000-2001 506 494 S. Muralidhar 1160 98%
2001-2002 490 480 R. Karthikeyan 1170 98%
2002-2003 492 474 M. Senthilnathan 1160 96%
2003-2004 518 503 M.Sundaresan 1170 97%
2004-2005 681 634 V. Vijayakumar 1175 93%
2005-2006 637 612 L. Saravanan 1151 96%
2006-2007 530 517 K. Dhava prathap 1151 98%
2007-2008 597 550 M.V. Sreedhar 1148 92%
2008-2009 805 752 A. Rex Steefan edberg 1143 93%
2009-2010 867 806 K. Prabhu 1134 93%
2010-2011 787 766 K. Janarthanan 1138 97%
2011-2012 856 821 V. Magesh 1176 96%
2012-2013 822 764 S. Bhuvanesh 1149 93%
2013-2014 838 805 N. Vijayabalu 1153 96%
2014-2015 746 693 R. Balachandar & S. Lenin 1121 93%

 


X-STD Rank Holders

ST. JOSEPH’S HIGHER SECONDARY SCHOOL,

MANJAKUPPAM, CUDDALORE – 607 001

ROLL OF HONOUR

X – STD

YEAR APPEARED PASSED TOP SCORER TOTAL PERCENTAGE
1980-1981 293 253 R. Devanatha 450 86%
1981-1982 247 236 R. Perumalsamy 451 96.00%
1982-1983 230 224 B. Ramu 456 97%
1983-1984 261 260 A. Karuppaiyan 461 100%
1984-1985 273 271 S. Sundar 450 99%
1985-1986 325 323 N.Prakash & V.M.Sathish krishnan 470 99%
1986-1987 317 317 J.K.Manivannan 459 100%
1987-1988 328 326 George stephen & R.Ravi 457 99%
1988-1989 394 393 P. Rammohan 471 99%
1989-1990 399 399 P. Sridharan 467 100%
1990-1991 511 509 K. Azad basha 464 99%
1991-1992 592 591 K. Sudhakar 467 100%
1992-1993 563 563 R. Selvakumar 467 100%
1993-1994 611 602 P. Raajini sankar 459 99%
1994-1995 609 593 N. Sri ram 469 97%
1995-1996 632 618 K. Deepan chakravarthi 477 98
1996-1997 651 645 V. Selvakumar 482 99%
1997-1998 666 651 J. Karthikeyan 486 99%
1998-1999 671 664 B. Karthikeyan 483 99%
1990-2000 676 670 V. Arumugam 481 99%
2000-2001 651 648 T. Yaganeshwara raja & C. Sivasankar 480 100%
2001-2002 677 672 P. Vignesh raja 486 93%
2002-2003 693 692 S. Dinesh kumar 488 100%
2003-2004 697 693 G.K. Arun kumar 487 99%
2004-2005 738 732 S. Balakrishnan 474 100%
2005-2006 708 699 F.Bakshi gulam mohammed khan 473 99%
2006-2007 688 672 E. Karthikeyan 488 98%
2007-2008 865 838 K. Prabhu 488 97%
2008-2009 803 783 S. Abdul rahman 485 96%
2009-2010 876 809 S. Manoj kumar 489 92%
2010-2011 893 848 R. Ajay 493 95%
2011-2012 890 873 N. Hari vijay balaji 474 98%
2012-2013 946 855 D. Arun 494 90%
2013-2014 915 813 K. Praveen kumar 492 89%
2014-2015 955 859 D. Anbarasu, S.Parthasarathi 490 90%